HALDUSJÄRELVALVE
Lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle  teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. Järelevalve eesmärk on tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus ning tulemuslik ja kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.


Haridus- ja Teadusministeeriumi (Munga 18, Tartu) välishindamisosakonna  Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert on Katrin Ohakas.

e-post: Katrin.Ohakas (at) hm.ee
mobiiltelefon: 5687 0346
lauatelefon: 735 4068